Политика за поверителност и общи условия за ползване

Информация относно поверителността

1. Какви права имам?

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 1 (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от
„Гоал Бъди“ ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

(2)  „Гоал Бъди“ ООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен или ще имате затруднения при използването на част от услугите ни.

Право на достъп

Чл. 2. (1) Вие имате право да изискате и получите от „Гоал Бъди“ ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с „Гоал Бъди“ ООД, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) „Гоал Бъди“ ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но „Гоал Бъди“ ООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 3. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до „Гоал Бъди“ ООД.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 4.(1) Вие имате правото да поискате от „Гоал Бъди“ ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „Гоал Бъди“ ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо „Гоал Бъди“ ООД;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2)  „Гоал Бъди“ ООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до „Гоал Бъди“ ООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди „Гоал Бъди“ ООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на „Гоал Бъди“ ООД .

(4)  „Гоал Бъди“ ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 5. Вие имате право да изискате от „Гоал Бъди“ ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на „Гоал Бъди“ ООД да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • „Гоал Бъди“ ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „Гоал Бъди“ ООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 6. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на „Гоал Бъди“ ООД с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от „Гоал Бъди“ ООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Чл. 7. Вие можете да поискате от „Гоал Бъди“ ООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. „Гоал Бъди“ ООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 8. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от „Гоал Бъди“ ООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

2. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите
лични данни

Информацията, която събираме от Вас е с цел подобряване качеството на услугите, които Ви предлагаме. Каква информация събираме:

 • Информация, която ни предоставяте – получаваме и съхраняваме информация, която получаваме от Вас, чрез сайта или предадена по друг начин (имейл, телефон, търсене, интереси към „Гоал Бъди“ ООД, участие в анонимна анкета, участие в събитое на „Goal Buddy“);
 • Автоматична информация – получаваме и съхраняваме информация, която е получена, когато влизате в сайта на „Goal Buddy“. Както повечето сайтове „Goal Buddy“ използва „бисквитки“ („cookies“), и така получаваме определен вид информация за Вас (IP адрес, имейл адрес, парола, използван браузър и неговата версия, часова зона, операционна система). По време на сесия използваме инструменти (Javascript), които отчитат колко време отнема изчакването да се зареди дадена страница, грешки при сваляне на учебните материали, продължителност на престой на дадена страница, взаимодействие със страница (като натискане, преминаване нагоре/надолу в страница);
 • Мобилни – ако използвате приложението на „Goal Buddy“ за гледане на уроци , ние събираме данни като местоположение, мобилен оператор и уникален идентификатор на Вашето устройство. Това е с цел да подобрим качеството на персонализираното съдържание достигащо до Вас. Повечето мобилни устройства разполагат с функция за спиране на това споделяне на местоположение;
 • История на съобщенията (хронология) – с цел да направим имейлите по-полезни и интересни изпращаме имейли със статистики, новини и полезни статии. Също така следим тали тези имейли са били доставени успешно, както и дали са били прочетени.;

Информация от други източници – може да получим информация от Вас от други източници, съответно я съхраняваме законосъобразно.

Чл. 9. (1) Администраторът събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на изпълнение на задълженията по договора, включително за следните цели:

 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • разрешаване на спорове между Вас и трети лица.

(2) Администраторът спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

„Гоал Бъди“ ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да
обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:
изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

3. Какви лични данни събира „Гоал Бъди“ ООД?

Чл. 10. (1) Администраторът извършва следните операции с личните данни за следните
цели:

 • обработка на имейли, при абониране за подкаст – цел: известие при нов подкаст;
 • обработка на плащане за услуга и счетоводно отчитане – целта на тази операция е осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводството;
 • обработка на поръчка на стока – целта на тази операция е приемане на поръчка и доставка на услугата до краен клиент.

(2) Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за
следните цели:

Ваши индивидуализиращи данни (напр. име, ЕГН, адрес, електронна поща и др.)

(3) Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за
следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 •  разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

4. За бисквитките

 • Бисквитките са уникални идентификатори, които прехвърляме на устройството Ви, за да позволи на нашите системи да разпознават устройството Ви и да предоставят разнообразни функционалности за Вас. (предложение спрямо нуждите Ви, персонализирани рекламни материали, история на поръчките, активна поръчка);
 • Функцията „Помощ“ в повечето браузъри ще Ви информира как да предотвратите браузъра Ви да приема нови „бисквитки“, как браузърът да Ви уведомява, когато получавате нова „бисквитка“ или как да деактивирате „бисквитките“ напълно. Освен това можете да деактивирате или изтривате подобни данни, използвани от добавките в браузъра, като „бисквитки“ с Flash, като промените настройките на добавката или посетите уеб сайта на производителя;
 • Препоръчваме Ви да ги оставяте включени. Например, ако блокирате или по друг начин отхвърлите нашите „бисквитки“, няма да можете да добавяте елементи към Вашата поръчка, да продължите към „финализиране на поръчката“ или да използвате продукти и услуги, които изискват да вход в сайта.

5. Споделяме ли информацията, която получаваме?

Споделяме информация за клиента само, както е описано по-долу:

 • Доставчици на услуги от трети страни: Ние наемаме други компании и физически лица, за да изпълняваме функции от наше име. Примерите включват изпълнение на поръчки, доставка на документи, изпращане на електронна поща, премахване на повтаряща се информация от списъците на клиентите, анализ на данни, оказване на маркетингова помощ, осигуряване на резултати от търсенето и връзки (включително платени обяви и връзки), обработка на плащания с кредитни карти и предоставяне обслужване на клиенти. Те имат достъп до лична информация, необходима за изпълнение на техните функции, но не могат да ги използват за други цели;
 • Защита и др.: Издаваме акаунт и друга лична информация, когато смятаме, че освобождаването е подходящо за спазване на закона; прилагаме или прилагаме нашите Условия за ползване и други споразумения; или защита на правата, имуществото или безопасността на goalbuddy.app, нашите потребители или други. Това включва обмен на информация с други компании и организации за защита от измами и намаляване на кредитния риск. Очевидно обаче това не включва продажба, отдаване под наем, споделяне или разкриване по друг начин на информация за лична идентификация от клиенти с търговски цели, в нарушение на ангажиментите, изложени в настоящото известие за поверителност;
 • С Ваше съгласие: Освен посоченото по-горе, ще получите известие, като информация за вас може да бъде използвана/споделена на трети страни и ще имате възможност да изберете дали да споделяте информацията.

6. До колко е защитена информацията ми?

 • Работим, за да защитим сигурността на информацията Ви по време на предаването, като използваме софтуера Secure Sockets Layer (SSL), който криптира информацията, която въвеждате;
 • Не събираме, обработваме и използваме номера на банкови карти. Работим със системата на „Борика“ АД;
 • Важно е да защитите срещу неоторизиран достъп до паролата и компютъра си. Уверете се, че сте се подсигурили предварително.

7. Срок на съхранение на личните ви данни

Чл. 11. (1) Администраторът съхранява и обработва Вашите лични данни докато Вашата регистрация в
goalbuddy.app е активна.
(2) Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.
(3) Физическото лице, чиито данни се обработват има право да изисква действията от. чл 1. до чл. 8. безплатно, най-много веднъж на всеки 12 месеца.

8. Каква информация мога да получа?

В goalbuddy.app може да проверявате и получавате навреме информация за развитие, шаблони и подкастове.
На имейл: team@goalbuddy.io може да правите заявка каква информация е събрана за Вас и коя за какво се използва.

9. Какви са възможностите, които имам?

 • Както бе отбелязано по-горе, винаги можете да изберете да не предоставяте информация, въпреки че може да е необходимо при покупка, или за да се възползвате от допълнителни функции на goalbuddy.app;
 • Можете да добавяте или актуализирате определена информация;
 • Ако не желаете да получавате имейли или други съобщения от нас, моля, коригирайте предпочитанията си за комуникация – може да пишете на team@goalbuddy.io (Ако не желаете да получавате „Условия за ползване“ и други правни съобщения от нас, като например тази „Политика за поверителност“, Ваша отговорност е да ги преглеждате за промени).
 • Първа заявка на горе описаните права е безплатна, всяка следваща се таксува по99 лв.

10. Могат ли деца да използват услугите на goalbuddy.app?

Лицата под 16 години могат да използват платените услуги на goailbuddy.app със съгласието или присъствието на родител (настойник). Не събираме лични данни на лица под 16 години без съгласието на родител (настойник). Всички други услуги, които не са платени, могат да бъдат използвани свободно от лица под 16 години.


Общи условия

Информация относно платформата

Настоящите Общи Условия представляват правно съглашение между Вас лично и “Гоал Бъди” ООД, ЕИК: 204036113 (Доставчикът/Goalbuddy.app).

 1. Седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община Столична, гр. София 1000, р-н Средец, Граф Игнатиев No 7, вх. Б, ап. 2 е партньор в реализирането на отделни дейности на платформата goalbuddy.app

Условия за ползване

С регистрацията си на електронната платформа за обучения goalbuddy.app, всеки участник в курса декларира, че е съгласен с общите условия за ползване на сайта и с утвърдения правилник за работа на Goal Buddy.

При попълване на формата за регистрация, всеки участник в курса подава заявление за участие, като всеки курсист записва:

 • трите си имена;
 • имейл и телефон за връзка.

С попълването на тази регистрационна форма, всеки един от участниците за обучение в   GOAL BUDDY декларира, че:

 • има завършен клас от основното или средното образование, или завършена степен на образование, необходими за придобиване на съответната степен на професионална квалификация;
 • притежава основна компютърна грамотност;
 • при необходимост може да предостави медицински документи, удостоверяващи здравословното му състояние;
 • заявява участие в избрания курс по свое собствено желание.

Политика за поверителност

Нашата мисия е да помагаме на хората с решения на техните проблеми и поради това се стремим нашите потребители винаги да са доволни от услугите ни, независимо дали са безплатни или платени. В тази връзка ние ще направим всичко по силите ни нашите потребители да получат желаните реални резултати, а настоящият документ се изготвя поради изискването на българското законодателство за съществуването на такъв.

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които Goal Buddy чрез “Гоал Бъди” ООД.

Тези условия обвързват всички потребители. Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Goalbuddy.app не изисква и не иска да получава лични данни по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни (ЗЗЛД) както и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета Goal Buddy“ към “Гоал Бъди” ООД не задължава изрично подаването на лични данни, освен в случаите, в които е законосъобразно и целесъобразно.

Също така, потребителите ни по всяко време могат да оттеглят съгласието си с общите условия на Goal Buddy, което от своя страна може да породи редица неизправности и проблеми с доставянето на предлаганата от нас услуга.

Goalbuddy.app, както и повечето сайтове, автоматично събира информация за апаратните и програмните средства на Вашия компютър. Тази информация може да включва: вашия IP адрес, вид браузър и часове за достъп и съответните уеб сайт адреси. Тази информация може да се използва от Goalbuddy.app с цел повишаването на качеството на предлаганата услуга и като част от статистическа извадка.

Горепосочената информация, както и e-mail адресите, които съобщавате на сайта при регистрация, се използват единствено във връзка с функционирането на Goalbuddy.app и няма да бъдат предоставяни на трети лица.

Политика за връщане на парите и авторски права

Goalbuddy.app поддържа интернет страници с безплатно съдържание на тема самоусъвършенстване. В допълнение към безплатното съдържание, се провеждат платени онлайн обучения и в тази връзка има регистрация на участниците се.

Всички платени продукти имат 30 дневна гаранция за връщане на парите на потребителите.

Видео уроците са защитени с авторско право. Изтеглянето на уроците за лично ползване или тяхното разпространение се тълкува, като нарушение на авторските права на Goalbuddy.app

При констатиране на нарушение на авторските права, Goalbuddy.app има право да санкционира потребителите нарушили правата, като може да деактивира потребителски профил, да не допуска ползването на курсове и издаването на удостоверения на потребителите, които са свалили уроците за лично ползване или за разпространение.

Всеки потребител има достъп до видео уроците, чрез потребителски профил. Потребителския профил се създава при регистриране в сайта. Потребителския профил се ползва от потребителя за достъпване на видео уроците в сайта.  Един потребителски профил може да се ползва само от един клиент. При засичане, че два потребителя ползват един профил за достъп до уроците, имаме право да затворим потребителския профил на клиента.

Какви лични данни събира “Гоал Бъди” ООД? Как и с кого ги споделяме?

Личните данни се събират и обработват за следните цели: счетоводни, защита на информационната сигурност и обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.

Личните данни на ползвателя се събират и обработват на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за защита на личните данни и чл. 6 ал. 1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 и по-конкретно въз основа на следното: изрично получено съгласие на Ползвателя на услугата и в Изпълнение на задълженията на към Ползвателите по договорите за използване на услугите.

 • Изрично получено съгласие от Вас като ползвател на услугата/клиент;
 • Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • Защита на жизненоважни интереси на Вас или на друго физическо лице;
 • Изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия на Администратора;
 • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна.

Прилагат се следва следните принципи при обработката на личните данни на Ползвателите: законност и добросъвестност; точна определеност на целите на обработката; съотносимост с целите на обработката; точност и актуалност; съгласие на Ползвателите за обработка на данните.

Не се събират и не обработва лични данни, а Ползвателите не предоставят лични данни, които се отнасят за следното: разкриват расов или етнически произход; разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном;

При събирането и обработването на личните данни на Ползвателите, се осигурява достатъчна степен на защита съобразно развитието на информационните технологии срещу случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Ползвателите се задължават да полагат дължимата грижа за съхраняване и защита на личните данни при предоставянето им. Ползвателите се задължават да поддържат актуални личните данни, които предоставят.

В случаите, в които личните данни са получени от Ползвателя, за който се отнасят “Гоал Бъди” ООД има право да му предоставя, след предварителна преценка за необходимостта от предоставянето с цел гарантиране на справедливо обработване на данните по отношение на физическото лице, за всеки конкретен случай, следната информация:

 • получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните;
 • данните за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им;
 • информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.

“Гоал Бъди” ООД предоставя на Ползвателите, достъп до личните данни, събрани в процеса на регистрация за ползване на услугите.

“Гоал Бъди” ООД предоставя на Комисията за защита на личните данни, достъп до водените от него регистри и не препятства контрола върху процеса по обработването.

“Гоал Бъди” ООД предоставя на държавни органи лични данни на Ползвателите на услугите след изрично писмено нареждане и в предвидените от закона случаи и в обем, който не надвишава целите, за които са поискани.

“Гоал Бъди” ООД предоставя на държавните органи лични данни на Ползвателите на услугите, включително и в следните случаи:

След постигане на целите на обработката на личните данни на Ползвателите, “Гоал Бъди” ООД унищожава получените данни.

За лицата ненавършили 16 години

За Ползватели, които не са навършили 16 години – всяка безплатна услуга, която предлагаме без необходимост от регистрация може да бъде използвана свободно. Ако се пристъпи към регистрация в сайта или поръчка на услуга, съответно Ползвателите под 16 години трябва да представят изрично съгласие от родител/попечител, за използването на услугите.

Достъп до предоставените данни

Ползвателите имат право на достъп до личните данни, които се отнасят за тях, като изпратят до “Гоал Бъди” ООД искане за предоставяне на достъп по електронен път.

“Гоал Бъди” ООД предоставя достъп само до данните отнасящи се за съответното физическо лице, което е изпратило искането за предоставяне на достъп.

Физическото лице, за което се отнасят данните има право по всяко време да изисква от “Гоал Бъди” ООД следното:

 • потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
 • съобщение в разбираема форма, съдържащо личните данни на физическото лице, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
 • информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до физическото лице;
 • физическото лице, чиито данни се обработват има право да изисква действията по ал. 1 безплатно, най-много веднъж на всеки 12 месеца, всяка следваща заявка е на стойност 99лв. с ДДС.

Физическото лице, чиито данни се обработват от “Гоал Бъди” ООД има право по всяко време да поиска от “Гоал Бъди” ООД следното:

 • да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни;
 • да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с горното изречение, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Заличаването или „правото да бъдеш забравен“ не е абсолютно право. Има ситуации, в които може да бъде отказано такова действие от „Гоал Бъди” ООД:

 • за правото на свобода на изразяване и информация;
 • за изпълнение на правно задължение или на задача от обществен интерес или упражняване на публична власт;
 • архивиране за цели в обществено интерес, научноизследователски исторически изследвания или статистически цели;
 • за установяване, упражняване или защитата на правни претенции.

Исканията, отправени до “Гоал Бъди” ООД съгласно настоящата политика трябва да съдържат най-малко следното:

 • име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
 • описание на искането;
 • предпочитана форма за предоставяне на информацията;
 • подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

Физическото лице, за което се отнасят данните, има право на следното:

 • да възрази пред “Гоал Бъди” ООД срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;
 • да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг;
 • да бъде уведомено, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите по т. 2, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

С цел максимална информираност и защита на потребителите при онлайн разплащания “Гоал Бъди” ООД в качеството си на търговец предоставя следната информация

1.1. Данни за търговеца:

1.1.1. име на търговеца (изписано по начина, по който ще фигурира в банковото извлечение на картодържателя): Гоал Бъди ООД

1.1.2. адрес: гр. София, ул. Граф Игнатиев 7 Б, ет.2

1.1.3. телефони: 029878176

1.1.4. e-mail за контакт.: team@goalbuddy.io

1.2. Описание на предлаганите стоки и/или услуги (предлаган асортимент, съдържание, количество и др.);

1.3. Цени на стоките и/или услугите, дължими данъци и такси се предоставят за всеки отделен проект

1.4. Валута, в която са калкулирани цените е български лева.

1.5. Условия и начини за доставка на стоки/предоставяне на услуги и цена на доставката: Доставката се извършва по електронен път.

1.6. Политика на ТЪРГОВЕЦА по защита на личните данни на клиентите и политика на ТЪРГОВЕЦА за сигурност при предаване на данните за разплащания с карти;

1.7. Условия на търговеца за работа с клиенти – Търговецът публикува на достъпно място в интернет страницата си условията за отмяна на плащане/поръчка на стока и/или услуга; възстановяване на суми и връщане на закупена стока:

1.7.1. Условия за отказ на извършена поръчка (Cancellation policy):

Всички платени продукти имат 30-дневна гаранция за връщане на парите, без допълнителни условия към купувача. За отказ, купувачът следва само да се свърже с “Гоал Бъди” ООД чрез формата за контакт и да заяви отказ.

1.7.2. Условия за връщане на закупена стока (Return policy)

Всички платени продукти имат 30 дневна гаранция за връщане на парите, без допълнителни условия към купувача. За връщане на закупената стока, купувачът следва само да се свърже с Гоал Бъди ООД чрез формата за контакт и да заяви връщане.

1.7.3. Условия за възстановяване на заплатени от картодържателя суми (Refund policy):

Всички платени продукти имат 30 дневна гаранция за връщане на парите, без допълнителни условия към купувача. За възстановяване на заплатени сума за закупената стока, купувачът следва само да се свърже с Гоал Бъди ООД чрез формата за контакт и да заяви възстановяване.

1.7.4. Условия на замяна на поръчана от картодържател стока/услуга:

– при невъзможност за търговеца да предостави на картодържателя поръчана от него стока или услуга, същия може да предложи алтернативна такава;

– при несъгласие, търговецът следва да възстанови стойността на непредоставената стока/услуга на картодържателя.

Информация от потребителите

„goalbuddy.app” не иска да получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез този Сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите до „goalbuddy.app” с цел получаването на продукти или услуги, предлагани от този сайт е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони. “goalbuddy.app” използва личната информация, с цел да установи по-добре вашите нужди и интереси и така да можем да ви предоставим услуги с по-добро качество. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да ви помогнем да заявите дадена поръчка или да изпълните дадена транзакция, да поддържаме контакт с вас, да ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализираме промоционални оферти.

Ние не продаваме и не отдаваме под наем, на лизинг или по какъвто и да е друг начин изпратената от Вас лична информация на трети лица.

Препратки към този Сайт

Вие Можете да създавате препратки към този Сайт от други сайтове, но само според като приемете условия на „goalbuddy.app”. За повече информация по този въпрос, моля да се свържете с нас на посочените координати.

Промяна на цени на стоки

„goalbuddy.app” има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, „goalbuddy.app” има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива.

Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата, която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.

Търговски марки

Всички използвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.

Всяко съдържание, публикувано в платформата Goal Buddy под всякаква форма (текст, изображение, видео или аудио) от потребителите като въпрос, отговор, коментар, статия, урок, ръководство, става собственост на Гоал Бъди ООД.

Общи бележки

„goalbuddy.app” управлява този Сайт от офисът си в София, България. „goalbuddy.app” не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен. „goalbuddy.app” може да променя тези Условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикация. През известен интервал от време ние ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за вас.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП ние от goalbuddy.app сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

 • името и адреса ни – “Гоал Бъди” ООД, гр. София 1000 ул. Граф Игнатиев 7 Б,
 • основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт
 • стойността на транспортните разходи за доставка е нула лева, понеже доставката на е-продукти става по електронен път.
 • Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.
 • Начинът за доставка е по електронен път.

Вие като потребители имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 30 без никакви допълнителни условия.

Условия за препратки към този Web сайт.

Сайт с препратка към „goalbuddy.app” трябва да отговаря на следните условия:

 • може да сочи към съдържание на „goalbuddy.app”, но не и да го копира;
 • не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържание на „goalbuddy.app”;
 • не трябва да посочва неявно, че „goalbuddy.app” налага или препоръчва него или продуктите му;
 • не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите на „goalbuddy.app”;
 • не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи.

За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас като пишете на team@goalbuddy.io

Последна актуализация: Януари, 2019 г.