Политика за поверителност

1. Какви права имам?

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 1 (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от “Гоал Бъди” ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

(2) ”Гоал Бъди” ООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен или ще имате затруднения при използването на част от услугите ни.

Право на достъп

Чл. 2. (1) Вие имате право да изискате и получите от “Гоал Бъди” ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с “Гоал Бъди” ООД, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3)”Гоал Бъди” ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но “Гоал Бъди” ООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 3. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до “Гоал Бъди” ООД.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 4.(1) Вие имате правото да поискате от “Гоал Бъди” ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а “Гоал Бъди” ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо “Гоал Бъди” ООД;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) ”Гоал Бъди” ООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до “Гоал Бъди” ООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди “Гоал Бъди” ООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на “Гоал Бъди” ООД.

(4) ”Гоал Бъди” ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 5. Вие имате право да изискате от “Гоал Бъди” ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на “Гоал Бъди” ООД да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • “Гоал Бъди” ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на “Гоал Бъди” ООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 6. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на “Гоал Бъди” ООД с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от “Гоал Бъди” ООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Чл. 7. Вие можете да поискате от “Гоал Бъди” ООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. “Гоал Бъди” ООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 8. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от “Гоал Бъди” ООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

2. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите
лични данни

Информацията, която събираме от Вас е с цел подобряване качеството на услугите, които Ви предлагаме. Каква информация събираме:

 • Информация, която ни предоставяте – получаваме и съхраняваме информация, която получаваме от Вас, чрез сайта или предадена по друг начин (имейл, телефон, търсене, интереси към софтуер, мнение и оценка за курс, участие в анонимна анкета, участие в теми във форума на „Приятел за цели“);
 • Автоматична информация – получаваме и съхраняваме информация, която е получена, когато влизате в сайта на Приятел за цели. Както повечето сайтове „Приятел за цели“ използва „бисквитки“ („cookies“), и така получаваме определен вид информация за Вас (IP адрес, имейл адрес, парола, използван браузър и неговата версия, часова зона, операционна система). По време на сесия използваме инструменти (Javascript), които отчитат колко време отнема изчакването да се зареди дадена страница, грешки при сваляне на учебните материали, продължителност на престой на дадена страница, взаимодействие със страница (като натискане, преминаване нагоре/надолу в страница);
 • Мобилни – ако използвате приложението на „Приятел за цели“ за гледане на уроци , ние събираме данни като местоположение, мобилен оператор и уникален идентификатор на Вашето устройство. Това е с цел да подобрим качеството на персонализираното съдържание достигащо до Вас. Повечето мобилни устройства разполагат с функция за спиране на това споделяне на местоположение;
 • История на съобщенията (хронология) – с цел да направим имейлите по-полезни и интересни изпращаме имейли със статистики, новини и полезни статии. Също така следим тали тези имейли са били доставени успешно, както и дали са били прочетени.;

Информация от други източници – може да получим информация от Вас от други източници, съответно я съхраняваме законосъобразно.

Чл. 9(1) Администраторът събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на изпълнение на задълженията по договора, включително за следните цели:

 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • разрешаване на спорове между Вас и трети лица.

(2) Администраторът спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

„Гоал Бъди ООД“ осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да
обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:
изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

3. Какви лични данни събира „Гоал Бъди“ ООД?

Чл. 10. (1) Администраторът извършва следните операции с личните данни за следните
цели:

 • създаване на профил за използване на услугата – целта на тази операция е идентифициране на лицето, за да му бъде предоставена услугата;
 • обработка на плащане за услуга и счетоводно отчитане – целта на тази операция е осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводството;
 • обработка на поръчка на стока – целта на тази операция е приемане на поръчка и доставка на услугата до краен клиент;

 (2) Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за
следните цели:

Ваши индивидуализиращи данни (напр. име, ЕГН, адрес, електронна поща и др.)
– за целите на издаването на документи за завършен курс.
(3) Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за
следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

4. За бисквитките

 • Бисквитките са уникални идентификатори, които прехвърляме на устройството Ви, за да позволи на нашите системи да разпознават устройството Ви и да предоставят разнообразни функционалности за Вас. (предложение спрямо нуждите Ви, персонализирани рекламни материали, история на поръчките, активна поръчка);
 • Функцията “Помощ” в повечето браузъри ще Ви информира как да предотвратите браузъра Ви да приема нови “бисквитки”, как браузърът да Ви уведомява, когато получавате нова “бисквитка” или как да деактивирате “бисквитките” напълно. Освен това можете да деактивирате или изтривате подобни данни, използвани от добавките в браузъра, като “бисквитки” с Flash, като промените настройките на добавката или посетите уеб сайта на производителя;
 • Препоръчваме Ви да ги оставяте включени. Например, ако блокирате или по друг начин отхвърлите нашите “бисквитки”, няма да можете да добавяте елементи към Вашата поръчка, да продължите към „финализиране на поръчката“ или да използвате продукти и услуги, които изискват да вход в сайта.

5. Споделяме ли информацията, която получаваме?

Споделяме информация за клиента само, както е описано по-долу:

 • Доставчици на услуги от трети страни: Ние наемаме други компании и физически лица, за да изпълняваме функции от наше име. Примерите включват изпълнение на поръчки, доставка на документи, изпращане на електронна поща, премахване на повтаряща се информация от списъците на клиентите, анализ на данни, оказване на маркетингова помощ, осигуряване на резултати от търсенето и връзки (включително платени обяви и връзки), обработка на плащания с кредитни карти и предоставяне обслужване на клиенти. Те имат достъп до лична информация, необходима за изпълнение на техните функции, но не могат да ги използват за други цели;
 • Защита и др.: Издаваме акаунт и друга лична информация, когато смятаме, че освобождаването е подходящо за спазване на закона; прилагаме или прилагаме нашите Условия за ползване и други споразумения; или защита на правата, имуществото или безопасността на goalbuddy.app, нашите потребители или други. Това включва обмен на информация с други компании и организации за защита от измами и намаляване на кредитния риск. Очевидно обаче това не включва продажба, отдаване под наем, споделяне или разкриване по друг начин на информация за лична идентификация от клиенти с търговски цели, в нарушение на ангажиментите, изложени в настоящото известие за поверителност;
 • С Ваше съгласие: Освен посоченото по-горе, ще получите известие, като информация за вас може да бъде използвана/споделена на трети страни и ще имате възможност да изберете дали да споделяте информацията.

6. До колко е защитена информацията ми?

 • Работим, за да защитим сигурността на информацията Ви по време на предаването, като използваме софтуера Secure Sockets Layer (SSL), който криптира информацията, която въвеждате;
 • Не събираме, обработваме и използваме номера на банкови карти. Работим със системата на “Борика” АД;
 • Важно е да защитите срещу неоторизиран достъп до паролата и компютъра си. Уверете се, че сте се подсигурили предварително.

7. Срок на съхранение на личните ви данни

Чл. 11. (1) Администраторът съхранява и обработва Вашите лични данни докато Вашата регистрация в goalbuddy.app е активна.
(2) Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.
(3) Физическото лице, чиито данни се обработват има право да изисква действията от. чл 1. до чл. 8. безплатно, най-много веднъж на всеки 12 месеца.

8. Каква информация мога да получа?

“goalbuddy.app” ви дава достъп до широк спектър от информация за Вашия акаунт и Вашите дейности в goalbuddy.app може да проверявате и в някои случаи да актуализирате тази информация.

9. Какви са възможностите, които имам?

 • Както бе отбелязано по-горе, винаги можете да изберете да не предоставяте информация, въпреки че може да е необходимо при покупка, или за да се възползвате от допълнителни функции на goalbuddy.app като Вашия профил;
 • Можете да добавяте или актуализирате определена информация;
 • Ако не желаете да получавате имейли или други съобщения от нас, моля, коригирайте предпочитанията си за комуникация – може да пишете на team@goalbuddy.io (Ако не желаете да получавате „Условия за ползване“ и други правни съобщения от нас, като например тази „Политика за поверителност“, Ваша отговорност е да ги преглеждате за промени).
 • Първа заявка на горе описаните права е безплатна, всяка следваща се таксува по 100лв.